Hủ tiếu Nam vang Amen
Address
458 Lo Q Đường Số 20, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

Hủ tiếu Nam vang Amen

458 Lo Q Đường Số 20, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

RATING (4.5)

Reviews

Tùng Châu Dương
Tùng Châu Dương
2 months ago

đẹp ngon.

T Lee
T Lee
11 months ago

Quán đông, vệ sinh! Ngon!

Address
458 Lo Q Đường Số 20, Phường 10, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam